(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

3D დიზაინი

3D დიზაინი შედარებით ახალი მიმართულებაა – ყოველ შემთხვევაში საქართველოში. შემკვეთისთვის ის წარმოადგენს მიღებული შედეგის ვიზუალურად შეფასების საუკეთესო საშუალებას. ამ დროს მას შეუძლია ნათლად დაინახოს შენობა-ნაგებობის, ნაკეთობის თუ სხვა საგნის გარეგანი მხარე და პროექტირების ეტაპზევე შეიტანოს ცვლილებები კონსტრუქციაში.

რა თქმა უნდა 3D აძვირებს სამუშაოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს გამართლებულია.

ქვემოთ წარმოდგენილია ჩვენი დიზაინერის – გიორგი ბიბილაშვილის მიერ შესრულებული სამუშაოს მცირე ნაწილი:
ქუჩის ჯიხური
საფირმო სუვენირები
დახლები
ინტერიერი
გაზგასამართი სადგურები

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55