(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

ფართოფორმატიანი ბეჭდვა, სკანირება და ჭრა

გულისხმობს A3-ზე (ე. ი. 30×42 სმ-ზე) დიდი ფორმატით ბეჭდვას და სკანირებას.
იბეჭდება სხვადასხვა მასალაზე მაგალითად – როგორიცაა:

ბეჭდვის მაქსიმალური სიგანე შეადგენს 3.15 მეტრს, ხოლო სიგრძე 50 მეტრითაა შეზღუდული.

სკანირების მაქსიმალური სიგანეა 1 მეტრი, სიგრძე კი 8 მეტრი.

ჩვენი აპარატურითა  და გამოცდილი თანამშრომლების საშუალებით შესაძლებელია დამზადდეს დიზაინიც, რომელიც დამუშავდება, სასურველი შედეგის მიღებამდე.

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55