(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

პოსტერი

პოსტერს საქარველოში ხშირად უწოდებენ სპეციალურ სადგამზე დამაგრებულ ბანერს, რომელსაც გამოიყენებენ სარეკლამო ან საინფორმაციო დანიშნულებით.

სადგამები არსებობს ძირითადად ორი სახის – X-მაგვარი და ე. წ. “როლ-აპის” ტიპის, რომლებიც სპეციალური ზამბარის საშუალებით შესაძლებელია გადავიტანოთ დახვეულ მდგომარეობაში. ხოლო X მაგვარი კი დაშლილ მდგომარეობაში.

ისინი ზომებითაც განსხვავდება და მერყეობს დაახლოებით – სიგანე: 60-150 სმ-დან, სიმაღლე: 100-220 სმ-მდე.

ქვემოთ მოყვანილია სადგამების და ნაბეჭდის მაგალითები:

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55