(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

ოპერატიული პოლიგრაფია და ციფრული ბეჭდვა

ეს არის მომსახურება ბიზნესისათვის, როცა საჭიროა უმოკლეს დროში და ექსკლუზიურად გამოიცეს პოლიგრაფიული ნაწარმი, ანუ თუ უბრალოდ ვიტყვით, დამზადდეს წიგნის, დოკუმენტის, ბლანკის, სავიზიტე ბარათის, საწარმოს მოწმობის და სხვა… ორიგინალი ან ასლი, ტირაჟით – ერთიდან რამდენიმე ათასამდე, როგორც შავ–თეთრი, ასევე ფერადი.

ჩვენი თანამშრომლების პროფესიონალიზმი, გამოცდილება და ხელთ არსებული თანამედროვე მოწყობილობა საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ კლიენტის თითქმის ნებისმიერი მოთხოვნა და თუ საჭიროა დავიხმაროთ ჩვენი მრავალრიცხოვანი პარტნიორები. ასე, რომ ერთ ადგილზე მიიღებთ ამომწურავ მომსახურებას ოპერატიულად და ხარისხიანად.

ქვემოთ წარმოდგენილია ჩვენს მიერ დაბეჭდილი პროდუქციის ნიმუშები:

ამასთან ერთად შეგვიძლია დაბეჭდილის დალაგება, დახარისხება და აკინძვა. აგრეთვე სქელ ყდაში ჩასმა. მოკლედ წესრიგში მოყვანა და წარსადგენად გამზადება.

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55