(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

მყარ ზედაპირზე ბეჭდვა

გულისხმობს თითქმის ნებისმიერ მყარ ზედაპირზე ბეჭდვას – როგორიცაა:

ქვემოთ მოყვანილია რამოდენიმე მაგალითი. უფრო ვრცლად იხილეთ პორტფოლიო:

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55