(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

ლაზერითა და რუტერით გრავირება და ჭრა

ლაზერისა და რუტერის საშუალებით შესაძლებელია დამზადდეს სხვადასხვა ზომისა და ფორმის აბრები, ფირნიშები, ბრელოკები, სუვენირები. ამოიტვიფროს ან დაგრავირდეს ორგმინა, ხე, ალუმინი და სხვა მასალა…

ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე მაგალითი. უფრო ვრცლად იხილეთ პორტფოლიო:

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55