(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

ბროშკა

სამკერდე ნიშნები, ანუ უბრალოდ ბროშკები, არსებობს მრავალი სახის. ძირითადად მათ იყენებენ რესტორნებში, კაფეებში, კონფერენციებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ისინი შეიძლება დამზადდეს, როგორც ლაზერის გრავირების აპარატით, აგრეთვე სხვა სპეციალური მოწყობილობით. და ფასი მნიშვნელოვნად მერყეობს.

ქვემოთ მოცემულია ჩვენთან დამზადებული სხვადასხვა სახის სამკერდე ნიშნები:
ეს კი ლაზერით დამზადებული:

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55