(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

ბრელოკი

“კოპიპრინტში” შეგიძლიათ დაამზადოთ მრავალი სახის ბრელოკი. როგორც პლასტიკის, ასევე მეტალის, ალუმინის და სხვა. შესაძლებელია მზა ბრელოკის ბრენდირება. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საკითხი წყდება ინდივიდუალურად. ზოგიერთი ნიმუში შეგიძლიათ ქვემოთ იხილოთ:

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55