(032) 2 38 50 18 / 2 38 50 19 / 2 36 36 78 / 2 34 05 55

სამუშაო საათები: 9.00-18.00 სთ, შაბათს - 10.00-17.00 სთ.

სარეკლამო საწარმო

ბანერი-სტიკერი

ბანერზე და სტიკერზე იბეჭდება უმრავლესი სარეკლამო პროდუქცია. ამიტომ ისინი რეკლამაში ფართოდ გამოიყენება. თანაც ძალიან პრაქტიკული მასალებია. უძლებს ქარს, წვიმას, სიცივეს და სიცხეს. ხშირ შემთხვევაში ბანერს ქაღალდის მაგივრადაც იყენებენ, ხოლო სტიკერი შეიძლება დავაკრათ სხვადასხვა მყარ სარეკლამო მასალაზე, როგორიცაა ე. წ. “პვქ”, “დიბონდი”, “აკრილი”, “პოლისტიროლი” და სხვა…

“კოპიპრინტში” შეგვიძლია შეკვეთა მივიღოთ დაახლოებით 3 მ. სიგანის და 50 მ. სიგრძის ბანერზე, ხოლო სიტიკერის სიგანე 1,60 მ. უნდა იყოს შემოფარგლული. ამიტომ თუ საჭიროება მოითხოვს, დავბეჭდავთ სეგმენტებად და გადავაბამთ, ისე რომ პრაქტიკულად არ დაეტყობა.

იგივე ეხება ბადესტიკერსაც და ქაღალდის ბევრ სახეობას. უბრალოდ ეს მასალა უფრო დიდი სიგანის არ გამოდის ან საქართველოში არ შემოაქვთ.

ქვემოთ მოყვანილია ჩვენი საბეჭდი მანქანა ბანერზე ბეჭდვის პროცესში:

(032) 2 38 50 18

(032) 2 38 50 19

(032) 2 36 36 78

(032) 2 34 05 55