3D დიზაინი

3D დიზაინი შედარებით ახალი მიმართულებაა - ყოველ შემთხვევაში საქართველოში. შემკვეთისთვის ის წარმოადგენს მიღებული შედეგის ვიზუალურად შეფასების საუკეთესო საშუალებას. ამ დროს მას შეუძლია ნათლად დაინახოს შენობა-ნაგებობის, ნაკეთობის თუ სხვა საგნის გარეგანი მხარე და პროექტირების ეტაპზევე შეიტანოს ცვლილებები კონსტრუქციაში.

 

რა თქმა უნდა 3D აძვირებს სამუშაოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს გამართლებულია.

 

 

ქვემოთ წარმოდგენილია ჩვენი დიზაინერის - გიორგი ბიბილაშვილის მიერ შესრულებული სამუშაოს მცირე ნაწილი:

 

 

ქუჩის ჯიხური

 

 

 

საფირმო სუვენირები

 

 

დახლები

 

 

ინტერიერი

 

 

ექსტერიერი

 

 

გაზგასამართი სადგურები