პოსტერი

პოსტერს საქარველოში ხშირად უწოდებენ სპეციალურ სადგამზე დამაგრებულ ბანერს, რომელსაც გამოიყენებენ სარეკლამო ან საინფორმაციო დანიშნულებით.

სადგამები არსებობს ძირითადად ორი სახის - X-მაგვარი და ე. წ. "როლ-აპის" ტიპის, რომლებიც სპეციალური ზამბარის საშუალებით შესაძლებელია გადავიტანოთ დახვეულ მდგომარეობაში. ხოლო X მაგვარი კი დაშლილ მდგომარეობაში.

ისინი ზომებითაც განსხვავდება და მერყეობს დაახლოებით - სიგანე: 60-150 სმ-დან, სიმაღლე: 100-220 სმ-მდე.

 

ქვემოთ მოყვანილია სადგამების და ნაბეჭდის მაგალითები: