დიდი ნახაზები

კოპიპრინტში შეგიძლიათ დაბეჭდოთ დიდი ზომის ნახაზები, როგორც ჩვეულებრივ ოფსეტის ქაღალდზე, სამუშაოდ, ასევე მაღალი ხარისხის, მაგალითად საპრეზენტაციოდ.ნახაზის ზომა შეიძლება იყოს თითქმის ნებისმიერი და შემოიფარგლება მხოლოდ გონივრულობის ფარგლებით.