დიდი ნახაზები

კოპიპრინტში შეგიძლიათ დაბეჭდოთ დიდი ზომის ნახაზები, როგორც ჩვეულებრივ ოფსეტის ქაღალდზე, სამუშაოდ, ასევე სპეციალურ მასალაზე, რომელიც ადვილად არ იხევა და უძლებს წყალს და მზეს.

ასევე ჩვენთან შესაძლებელია 1 მ. სიგანის და 8 მ-მდე სიგრძის ნახაზების სკანირება და გამრავლება.