ბრელოკი

"კოპიპრინტში" შეგიძლიათ დაამზადოთ მრავალი სახის ბრელოკი. როგორც პლასტიკის, ასევე მეტალის, ალუმინის და სხვა. შესაძლებელია მზა ბრელოკის ბრენდირება. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საკითხი წყდება ინდივიდუალურად. ზოგიერთი ნიმუში შეგიძლიათ ქვემოთ იხილოთ: