ფართოფორმატიანი ბეჭდვა და ჭრა

გულისხმობს A3-ზე (ე. ი. 30x42 სმ-ზე) დიდი ფორმატით ბეჭდვას.
იბეჭდება სხვადასხვა მასალაზე მაგალითად - როგორიცაა:

● ვინილი (ე. წ. ბანერი),

● წებვადი ვინილი (ე. წ . სტიკერი)

● ბადესტიკერი (ცალი მხრიდან გამჭვირვალე, გამოიყენება ვიტრინების გასაფორმებლად),

● ფოტოქაღალდი,

● ტილო,

● სპეციალური კედლის შპალერი,

● სპეციალური ქაღალდი (ე. წ. ბლუბექი)

● უბრალო ქაღალდი ნახაზებისათვის და ა. შ.

 

ბეჭდვის მაქსიმალური სიგანეა დაახლოებით 3.18 მ, ხოლო სიგრძე 50 მეტრითაა შეზღუდული.

ჩვენი აპარატურითა  და გამოცდილი თანამშრომლების საშუალებით შესაძლებელია დამზადდეს დიზაინიც, რომელიც დამუშავდება, სასურველი შედეგის მიღებამდე.